Mặt bằng tầng Căn hộ Sunrise Riverside


Mặt bằng tầng tổng quan toàn khu Căn hộ Sunrise Riverside, và mặt bằng chi tiết từng Block  và các loại căn hộ

Mặt bằng tầng tổng thể khu G Sunrise Riverside

Mặt bằng tầng khu G1 Sunrise Riverside từ tầng 2- 11

Mặt bằng tầng khu G3 sunrise riverside

Mặt bằng tầng khu G4 Căn hộ Sunrise RiversideMặt bằng tầng Khu G2 căn hộ Sunrise Riverside

mặt bằng tầng khu G5 Căn hộ sunrise riverside

Mặt bằng tầng khu E2 Căn hộ Sunrise Riverside

Mặt bằng tầng khu E1 căn hộ sunrise riverside